Produktionsanlæg større end 125 kW

Som følge af nye regler fra EU har Dansk Energi udarbejdet en ny standard-nettilslutningsaftale for produktionsanlæg større end 125 kW, bedre kendt som B, C og D-anlæg. Aftalen tjener det formål at lette nettilslutningsprocessen ved at samle alle relevante krav og vilkår i ét dokument, så man ikke behøver at læse al relevant lovgivning fra ende til anden – og samtidig sikre, at alle nødvendige aftaler fastholdes. Aftalen kan anvendes for anlæg, som nettilsluttes efter 27. april 2019 og derfor skal følge de nye regler for nettilslutning.

Hvis du ønsker at få udleveret dokumenterne i Word, kan du kontakte os på el@nk-forsyning.dk.