Energibesparelser

NKE-Elnet hjælper med at få energiforbruget ned

Som elnetselskab er NKE-Elnet lovmæssigt forpligtet til at bidrage til energibesparelser hos vores slutkunder – det er både virksomheder, offentlige og private elkunder.

Energibesparelser er f.eks. rådgivning om energibesparelser, faglig bistand til energispareprojekter og økonomisk tilskud til energispareprojekter.

Du kan finde vores energisamarbejdsparter her.

Billede af 300 mm isolering i tagkonstruktion

NKE-Elnets tilgang til realisering af energibesparelser

For at leve op til energispareforpligtelsen har NKE-Elnet i 2018 valgt at indgå en treårig samarbejdsaftale med Dansk Energirådgivning A/S. Samarbejdet er gældende fra 2018 til og med 2020.

Samarbejdet betyder, at NKE-Elnet har hyret Dansk Energirådgivning A/S til at stå for realiseringen og indberetning af energibesparelserne. NKE-Elnet henviser derfor eventuelle henvendelser fra slutbruger til Dansk Energirådgivning A/S.

Energibesparelser hos NKE-Elnet:

  • Energispareforpligtelse hos NKE-Elnet 2006-2017: 35.586 MWh
  • Realiseret energibesparelse for NKE-Elnet 2006-2017: 37.481 MWh

Detaljeret overblik over energibesparelser 2012-2017 hos NKE-Elnet: