Ledningsoplysninger

Find alle ledninger og undgå graveskader

Inden du sætter spaden i jorden, er det en god idé at undersøge, hvad der ligger gemt. Det kan blive dyrt og være farligt, hvis du ikke gør det.

At lave en graveskade på en strømførende ledning er forbundet med:

 • en fysisk fare for dem, der graver
 • en risiko for, at strømmen forsvinder i lokalområdet
 • en omkostning ved reparation og skadeudbedring.

Mange graveskader kan undgås. Det er derfor lovpligtigt at undersøge, om der ligger ledninger i jorden, inden du graver.

Husk, at som graveentreprenør er det dit ansvar at sørge for, at ledningsplaner og betingelser altid ligger på arbejdsstedet. Du har ansvaret for, at du og dine ansatte, som udfører gravearbejdet, kender procedurer, ledningsplaner og betingelser, som ledningsejerne har udstedt for gravearbejdet.

Flere muligheder for at finde ledninger i jorden

LER (Ledningsejerregister)
LER er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere. Når du søger i LER, får du en samlet oversigt over ledningsejere i det område, du skal grave i.

Fordelen ved at søge i LER er, at du får oplysninger om:

 • alle vores ledninger
 • ledninger fra andre forsyningsvirksomheder
 • Stofa, TDC og andre virksomheder

Gør følgende:

 • Log ind på www.ler.dk og opret en graveforespørgsel.
 • Senest efter fem dage modtager du ledningsplaner og betingelser direkte fra ledningsejerne.
 • Inden du går i gang med at grave, skal du søge gravetilladelse hos den relevante vejmyndighed.
 • Er du i tvivl og ikke selv kan fastlægge ledningernes placering, kan du altid kontakte NKE-Elnet A/S på telefon 55 78 51 50 for at træffe aftale om afsætning af ledninger.
 • Kontakt os hurtigst muligt og senest fem dage, før gravearbejdet påbegyndes.

Vær opmærksom på, at ledningsplanerne kun gælder i 2 måneder fra udstedelsesdatoen derefter skal du hente nye i www.ler.dk.

Næstved Kommunes ejendomsarkiv
I ejendomsarkivet finder du din byggesag. I byggesagen kan du se bygningstegninger, tidligere byggetilladelser mv. på din ejendom. Du finder også tegninger over kloakledninger på din grund.

Find oplysningerne på www.weblager.dk

 

For yderligere oplysninger, download Dansk Energis brochure Pas på ledningerne og livet:

Link til folder 

Pas på ledningerne og livet engelsk version

Læs mere om Graveskader i lavspændingsnettet fra Dansk Energi.