Anvisning

Når en elinstallation skal anvises, sender NKE-Elnet A/S en blanket  med vilkår for tilslutningen elektronisk til elinstallatøren.

Når vilkårene for tilslutningen er fastsat, sender NKE-Elnet A/S installationsblankettens anvisning elektronisk til elinstallatøren.

Det nye afsnit 6 i Stærkstrømsbekendtgørelsen, som trådte i kraft 1. januar 2003, har medført, at NKE-Elnet A/S opsætter kabelskabe ved mastefod i stedet for at anvise til mast. Det skyldes, at afsnit 6 ikke tillader brug af sikringer, der ikke har en fast defineret udløserkarakteristik.

Det er forsat ikke tilladt at tilslutte stikledninger, inden anvisningen er modtaget.

Link til Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.