Plomber

Ved besøg hos kunden skal installatøren kontrollere, om installationen er plomberet. Det er vigtigt, at klemkassen plomberes. Dette er en forsegling af installationen, der samtidig indikerer, at lægmand ikke har adgang.

Plomber kan rekvireres ved henvendelse til NKE-Elnet A/S.

Har elinstallatøren problemer med, om den udleverede plombe kan bruges på enkelte af de gamle klemkasser, kontaktes NKE-Elnet A/S, der herefter vil sørge for plomberingen.