Tilmelding

Tilmelding skal ske elektronisk på installationsblanketter udarbejdet af Dansk Energi og i henhold til vejledningen herfra. Pligten til at foretage til- og færdigmelding påhviler den elinstallatør, der udfører arbejdet.
Nye elinstallationer, herunder udvidelser og ændringer af eksisterende installationer, samt tilslutning af maskiner og brugsgenstande, skal således tilmeldes til NKE-Elnet A/S. Der sendes en blanket for hver installation/måler.

Ved ønske om tilslutning i et bestemt kabelskab bedes kabelskabsnummer anført på installationsblanketten. Eventuelle bemærkninger kan anføres i bemærkningsfeltet.

Ved tilmelding er det vigtigt, at felterne på installationsblanketten udfyldes korrekt. Især er tilbudsadressen/betaleradressen vigtig, da kunden typisk endnu ikke er flyttet ind på den nye adresse. Tilmeldinger, der er mangelfuldt udfyldt, vil blive afvist. Dette gælder også installationsblanketter, der ikke er i den rigtige kategori, da der ikke kan anvises på f.eks. en til- og færdigmelding.

Byggestrøm
Ved tilmelding af parcelhus og lignende, hvor der først skal anvendes byggestrøm, skal der foretages særskilt tilmelding på byggestrøm og på blivende installation til parcelhuset. Elinstallatøren afhenter byggestrømsmåler på NKE-Elnet A/S efter aftale. Den blivende måler opsættes af NKE-Elnet A/S. Investeringsbidrag skal være betalt, inden blivende måler opsættes.

Hvis elinstallatøren skal etablere anden midlertidig forsyning, skal der fremsendes tilmelding til NKE-Elnet A/S før etableringen. Stikledningen tilsluttes af elinstallatøren uden anvisning. Måler afhentes hos NKE-Elnet A/S og monteres af elinstallatøren.

Midlertidig installationer over 63 A tilsluttes af elinstallatøren. Måler opsættes af NKE-Elnet A/S.

Til- og færdigmeldinger
Skal anvendes ved ampereudvidelser, der ikke kræver ændring af målerforhold samt ved brudte plomber.

Du finder den elektroniske installationsblanket på adressen www.installationsblanket.dk

Forespørgelse
Anvendes ikke af NKE-Elnet A/S.

Link til Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.