Intern overvågning

NKE-Elnet A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning. Programmets formål er at sikre ikke-diskriminerende adfærd i netvirksomheder.

NKE-Elnet A/S udarbejder hvert år en håndbog samt en årsberetning som offentliggøres og indsendes til Energitilsynet.

Årsberetningen for 2018 kan ses her.

Årsberetningen for 2017 kan ses her.

Årsberetningen for 2016 kan ses her.

Årsberetningen for 2015 revideret ses her.

Årsberetningen for 2015 kan ses her.

Årsberetningen for 2014 kan ses her. 

Årsberetningen for 2013 kan ses her

Årsberetningen for 2012 kan ses her.

Årsberetningen for 2011 kan ses her.

Årsberetningen for 2010 kan ses her.

Årsberetningen for 2009 kan ses her.

Årsberetningen for 2008 kan ses her.

Årsberetningen for 2007 kan ses her.

Årsberetningen for 2006 kan ses her.