Tilslutningsbidrag

Priser for tilslutning af nye installationer og udvidelse af bestående installationer (230/400V) til lavspændingsnettet.

Takstbladet for investeringsbidrag ved tilslutning til NKE-Elnet A/S lavspændingsanlæg (230/400V) finder du her:

For 2016

For 2015

For 2014

For 2012

For 2011

For 2010