Leveringsbestemmelser

Her kan du se regler og retningslinjer for benyttelse af forsyningsnettet hos NKE-Elnet A/S.

Standardaftalen mellem Netselskab og Elleverandør ses her.

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør ses her.

Tilslutningsbestemmelser pr. 1. april 2016 ses her.